Tanszékünk oktatói:


Dr. Márki Edit
egyetemi docens,
mb. tanszékvezető


Dr. Vatai Gyula
egyetemi tanár


Békássyné Dr. Molnár Erika
egyetemi tanár


Dr. Csury István
egyetemi adjunktus


Dr. Koris András
egyetemi docens


Dr. Kovács Zoltán
egyetemi docens


Dr. Bánvölgyi Szilvia
egyetemi adjunktus


Dr. Fogarassy Eszter
egyetemi adjunktus

Igor
Dr. Gáspár Igor
egyetemi tanársegéd


Albert Krisztina
egyetemi tanársegéd


Klosz Katalin
tanszéki mérnök

Nelli
Kőszegi Nelli
egyetemi tanársegéd

Tanszékünk technikai személyzete


Gudor Enikő
tanszéki ügyintéző

Tanszékünk PhD hallgatói


Csighy Attila
PhD hallgató


Molnár Máté András
PhD hallgató


Varga Áron
PhD hallgató


Tudományos önéletrajz

 Dr. Márki Edit, PhD 

 

1. Személyi adatok:

Név:                                    Dr. Márki Edit

Levelezési cím:                   1118 Budapest, Ménesi út 44.

e-mail cím:                            edit.marki@uni-corvinus.hu

 

2. Tanulmányok, tudományos tevékenység:

Érettségi:

1991. Pálfy János Műszeripari- és Vegyipari Szakközépiskola, Szolnok

Egyetemi tanulmányok:

1991–1996. Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szerves és biológiai vegyipari szak, Általános- és szerves szintetikus ágazat

Főiskolai oklevél:

1994. Oklevél száma: 134/1994.

Téma címe: Raschig-gyűrűs töltet hidrodinamikájának vizsgálata abszorpciós kolonnában

Egyetemi oklevél:

1996. Oklevél száma: 24/1996, minősítése: kiváló

Téma címe: Regenerálható kén-dioxid abszorpciós-deszorpciós eljárás

Tudományos Diákköri dolgozat:

1994. Töltött kén-dioxid abszorber hidrodinamikája, 2. helyezés

1995. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Tudományos Diákköri dolgozat:

1995. Regenerálható SO2-abszorpció töltött oszlopon, 1. helyezés

1997. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, kiemelt dicséret

3. Pályázati díjak, ösztöndíjak:

1996: Az MKM Ipar a Környezetért Alapítvány diplomadolgozatokra kiírt pályázata, 2. helyezés

1996: Az MHB A Magyar Műszaki Haladásért Alapítvány ösztöndíja

2003: Az OM Békéssy György ösztöndíja (89/2003)

2009: CERTOP Nívódíj a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító ház Kft. felajánlásával a Balla Cs., Siro I. (Szerk.) (2007) Élelmiszer-biztonság és -mi-nőség II. Mezőgazda Kiadó könyvre

 

4. Munkahely, munkakör:

1996–1999: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék, tanszéki mérnök

1999–2000: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék, egyetemi tanársegéd

2000–2002:   Szent István Egyetem (jogutód), Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék, egyetemi tanársegéd

2002–2003   Szent István Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék, egyetemi adjunktus

2003–           Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (jogutód), Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék, egyetemi adjunktus

2004–           Budapesti Corvinus Egyetem (jogutód), Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék, egyetemi adjunktus

 

5. Oktatói tevékenység:

Előadás:

Környezetvédelem alapjai tárgy előadás nappali és levelező BSc hallgatóknak

Környezet-, víz- és energiagazdálkodás tárgy előadás nappali és levelező MSc hallgatóknak

Élelmiszeripari műveletek III. tárgy (1 szemeszteres) előadás és gyakorlat nappali  BSc és okleveles hallgatóknak

Élelmiszeripari műveletek III. tárgy (1 szemeszteres) előadás és gyakorlat levelező BSc hallgatóknak

Élelmiszeripari műveletek IV. tárgy (1 szemeszteres) előadás nappali okleveles hallgatóknak

Környezetvédelem I.-II. tárgy (2 szemeszteres) előadás nappali okleveles hallgatóknak 2009/2010-ig

Környezetgazdálkodás tárgy (1 szemeszteres) előadás nappali és levelező okleveles hallgatóknak 2009/2010-ig

Élelmiszeripari műveletek I.-IV. tárgy (4 szemeszteres) előadás és gyakorlat I.-III. évfolyamos nappali technológusmérnök hallgatóknak 2006/2007. tanévig

Élelmiszeripari műveletek tárgy (2 szemeszteres) előadás és gyakorlat I. és II. éves szőlész-borász technológusmérnök hallgatóknak 2006/2007. tanévig

Élelmiszeripari műveletek I.-V. (5 szemeszteres) tárgy előadás és gyakorlat levelező tagozatos technológusmérnök hallgatóknak 2006/2007. tanévig

Élelmiszeripari műveletek I. és II. (2 szemeszteres) tárgy előadás és gyakorlat kiegészítő levelező tagozatos okleveles élelmiszermérnök hallgatóknak 2006/2007. tanévig

Gyakorlat:

 

 

                   II. évfolyamos BSc hallgatóknak Élelmiszeripari műveletek I. tárgyból
         II. és III. évfolyamos okleveles mérnök hallgatóknak Élelmiszeripari műveletek tárgyból 2006/2007-ig

Kiegészítő levelező tagozatos okleveles élelmiszermérnök hallgatóknak Élelmiszeripari műveletek tárgyból 2006/2007-ig

Levelező tagozatos technológusmérnök hallgatóknak Élelmiszeripari műveletek tárgyból 2006/2007-ig

Laboratóriumi gyakorlat:

II. évfolyamos BSc hallgatóknak Élelmiszeripari műveletek Laborgyakorlat I. és II. tárgyból

II. és III. évfolyamos okleveles mérnök hallgatóknak Élelmiszeripari műveletek tárgyból (2 szemeszteres) 2006/2007-ig

I. évfolyamos kiegészítő levelező tagozatos okleveles élelmiszermérnök hallgatóknak Élelmiszeripari műveletek tárgyból 2006/2007-ig

Levelező tagozatos technológusmérnök hallgatóknak Élelmiszeripari műveletek tárgyból 2006/2007-ig

Budapesti Műszaki Egyetemen:

számítási gyakorlat tartása a francia tagozatos nappali vegyészmérnök hallgatóknak (2001-2002 tanévekben)

 

6. Egyetemi jegyzet:

Társszerző az „Élelmiszeripari műveletek I.-IV.” elektronikus jegyzetben (http://www.emuv.kee.hu)

Társszerző a “Laboratóriumi mérések Élelmiszeripari műveletekből” c. elektronikus jegyzetben (http://www.emuv.kee.hu)

Fejezetek:        Nyomásesés mérése töltött oszlopon

Aceton abszorpció töltött oszlopon

Szemcseméret meghatározása gravitációs ülepítéssel

Aprítás, osztályozás

Differenciális desztilláció

Pervaporáció

 

7. Tudományos munkásság:

Kutatási téma:

Szennyezőkomponensek kinyerése levegőből és a membrántechnológia alkalmazása szennyvíz szerves komponens-tartalmának eltávolítása, különös tekintettel a pervaporáció és a membrán-desztilláció kutatására.

Folyékony élelmiszerek (gyümölcslevek) illékony aromakomponensének kinyerése pervaporációval az élelmiszer bepárlásos besűrítése előtt.

PhD dolgozat:

Címe: Levegőtisztítás abszorpció és membránműveletek összekapcsolásával

Védésének ideje: 2002. április 19.

Védésének minősítése: summa cum laude

oklevél kelte: 2002. június 21. (Szent István Egyetem)

oklevél száma: 45/2002

Témavezetés, konzultáció diplomamunkánál, TDK munkánál:

1998: Mali Attila: A membrán-desztilláció és pervaporáció alkalmazása a szennyvíztisztításban. Diplomamunka

Mali Attila: A pervaporáció és membrán-desztilláció alkalmazása a szennyvíztisztításban. TDK dolgozat

1999: Lenti Balázs: Levegő acetonmentesítése zárt tiszta technológiával. Diplomamunka

2002: Kovács Zoltán: Víz acetonmentesítése pervaporációval. Diplomamunka

2003: Kabai Mihály: Kén-dioxid eltávolítása kénessavas tartósítási eljárással kezelt mustból. Diplomamunka

Kabai Mihály: Membránabszorpció és -deszorpció alkalmazási módszerei. TDK dolgozat

Kovács Zoltán: TDK dolgozat

2004: Román András: Sótartalom hatásának vizsgálata alkoholok pervaporációjára. Diploma-munka

Román András: Etil-alkohol pervaporációjának vizsgálata NaCl jelenlétében. TDK dolgozat (Egyetemi TDK)

2005: Kereskényi Éva: Etil-acetát eltávolítása ipari szennyvízből pervaporációval. Diploma-munka

2006: Hornyák László: Pervaporációs membránok alkalmazhatóságának vizsgálata folyékony élelmiszerek aromakomponenseinek kinyerésére. TDK dolgozat (XVI. MÉTE OTDK, Mosonmagyaróvár)

Váné Dorottya: Ultraszűrő membránok vizsgálata növényolaj nyálkátlanítására. TDK dolgozat (XVI. MÉTE OTDK, dicséret)

Hornyák László: Folyékony élelmiszerek aromakomponenseinek kinyerése pervaporációs membrán alkalmazásával. TDK dolgozat (Egyetemi TDK, 1. helyezés)

Váné Dorottya: Napraforgó- és repceolaj kíméletes nyálkamentesítése membránszűréssel TDK dolgozat (Egyetemi TDK, dicséret)

2008: Hornyák László: Pervaporációs membránok alkalmazása aromakomponensek kinyerésére modelloldatokból. Diplomamunka

Hornyák László: Folyékony élelmiszerek aromakomponenseinek kinyerése pervaporációs membrán alkalmazásával. TDK Dolgozat (XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. 2007. Debrecen, III. helyezett)

Hornyák L., Márki E., Vatai Gy. Pervaporációs membránok vizsgálata aromaanyagok kinyerésére modelloldatokból. TDK Dolgozat (MÉTE XVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2008. május 6. Budapest)

2009: Bartos Emeric: A butanol és az ABE fermentációs termékek pervaporációval történő kinyerése modelloldatokból. Diplomamunka

         Hornyák László: Aromakomponensek kinyerése pervaporációs membrán alkalmazásával. OTDK Dolgozat, Gödöllő

2010: Bertalan Zsolt

         Simon Péter

 

PhD témavezetés:

Hornyák László: (2008- )

 

Bírálatok:

Diplomabírálat: 10 db

 

Ph.D. disszertáció bírálat:

Cséfalvvay Edit: Membrane operations in the green technology: Solvent recovery and process water treatment. Budapest University of Technology and Economics, George Olah Doctoral School (2009)

 

Doktori Bíráló Bizottsági részvétel:

Szabó P. Balázs: Módszerek búza szemkeménységének meghatározására. BCE Élettudományi Területi Doktori Tanács (2009. július 10.)

 

 

Tudományos pályázatok:

Francia-Magyar TéT           F-28/98                  1999.            résztvevő

OTKA                                T-026140               1998-2001.   résztvevő

OTKA                                T-029977               1999-2002.   résztvevő

OTKA                                T-037848               2002-2005.   résztvevő

Kínai-Magyar TéT              CHN-2/2002          2003-2004.   résztvevő

NKFP                                OM-00308/2002    2002-2005.   résztvevő

OTKA                                T-049850               2005-2008.   résztvevő

NKTH-GAK                      GAK2-Membrán5  2006-2008.   résztvevő

OTKA                                K-68596                2007-2010.   résztvevő

HEFOP 3.3.1.-P-2004-09-0013/1.0                 2006.            tanszéki koordinátor

KPI Jedlik Á. OM 00034/07                              2007-2009.  résztvevő 

 

Közlemények:

Lektorált nemzetközi folyóiratban megjelent impakt faktoros cikkek: 5

Lektorált magyar nyelvű folyóiratban megjelent publikációk:  3

Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent teljes terjedelmű közlemények:  7

Nemzetközikonferencia előadások kiadványban megjelent összefoglalóval:  11

Magyar nyelvű konferencia kiadványban megjelent teljes terjedelmű közlemények:  12

Magyar nyelvű konferencia előadások kiadványban megjelent összefoglalóval:  19

Könyvek, könyvrészletek száma:  2

Jegyzetek száma:  1

PhD disszertáció bírálata angol nyelven:  1

Diplomamunka-bírálat:  10

8. Tudományos egyesületi munka:

Magyar Kémikusok Egyesülete, Membrántechnika Társasági tagság; tagsági szám: 119/99

A Kari Oktatáskoordinációs Bizottság tagja

A Kari Gazdasági Bizottság tagja

A Kari TDK Bizottság tagja

Egyetemi Közbeszerzési Bizottság tagja

9. Nyelvtudás:

Angol C típusú középfokú állami nyelvvizsga: A 600/94

Orosz középfokú házi nyelvi bizonyítvány: 12/20/1999

Francia alapfokú nyelvtudás

10. Egyéb vizsgák:

Európai Számítógép-használói Jogosítvány (OECDL) száma: (HU-HV037000000185) (2002. aug. 27.)

Tűzvédelmi szakvizsga: bizonyítvány száma: 2001/28  (2001. március 05.)

11. Külföldi tanulmányutak:

Szlovénia              1997           1 hónap

Franciaország       1998           1 hónap

Franciaország       1999           14 nap

Kína                     2004           10 nap

 

Dr. Márki Edit publikációinak jegyzéke

 

 Lektorált nemzetközi folyóiratban megjelent impakt faktoros cikkek

 • Bágyi, I., Márki, E. and Békássy-Molnár, E. (1996) New correlation for liquid hold-up of Na-citrate buffer solution in a Raschig ring packed column. Gas Separation and Purification 10(4), 199-205, (impact factor: 0.839) ISSN 0950-4214
 • Bágyi, I., Borus, A., Márki, E. and Békássy-Molnár, E. (1997) Temperature profile of counter-current gas-liquid flow in a packed column. Hungarian Journal of Industrial Chemistry 25, 233-239, (impact factor: 0.25) ISSN 0133-0276
 • Márki, E., Lenti, B., Vatai, Gy. and Békássy-Molnár, E. (2001) Clean technology for acetone absorption and recovery. Separation and Purification Technology 22-23, 377-382, (impact factor: 0.552) ISSN 1383-5866
 • Bekassy-Molnar, E., Marki, E. and Majeed, J.G. (2005) Sulfur dioxide absorption in air-lift-tube absorbers by sodium citrate buffer solution. Chemical Engineering and Processing 44(9), 1039-1046, (impact factor: 1.159) ISSN 0255-2701
 • Koris, A., Marki, E. (2006) Ceramic ultrafiltration membranes for non-solvent vegetable oil degumming (phospholipid removal). Desalination 200, 537-539, (impact factor: 0.917) ISSN 0011-9164
 
Lektorált magyar nyelvű folyóiratban megjelent publikációk
 • Márki E., Bágyi I., Békássyné Molnár E. (1997) Kén-dioxid elnyelő abszorber-deszorber rendszer gazdaságossága I. Költségelemzés. Gép 12, 5-11, ISSN 0016-8572
 • Márki E., Bágyi I., Békássyné Molnár E., Vatai Gy. (1998) Kén-dioxid elnyelő abszorber-deszorber rendszer gazdaságossága II. Költségoptimálás. Gép 1-2, 41-46, ISSN 0016-8572
 • Márki E. (2003) Levegőtisztítás abszorpció és membránműveletek összekapcsolásával. Élelmezési Ipar LVII(1) 21-26, ISSN 0013 5909
 
Könyvek, könyvrészletek
 • Márki E. (Szerk.) (2006) Élelmiszer-ipari vizek minőségének javítása. Élelmiszer-biztonság és -minőség felnőtt fokon sorozat. Mezőgazda Kiadó, Budapest, ISBN 963-286-309-7
 • Balla Cs.-Siró I. (Szerk.) (2007) Élelmiszer-biztonság és -minőség II. Élelmiszer-technológiák, Mezőgazda Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-286-386-3-ö, ISBN 978-963-286-388-7


Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent teljes terjedelmű közlemények
 • Békássy-Molnár, E., Márki, E., Bágyi, I, Vatai, Gy. (1997) Absorption-desorption procedure for regenerable sulphur dioxide recovery. Distillation and Absorption '97, Proceedings, Vol. 1, p. 467-476, Maastricht, The Netherlands, 8-10 Sept.
 • Márki, E.; Mali, A.; Békássy-Molnár, E.; Vatai, Gy. (1998) Applicability of Pervaporation for Organic Solvent Removal. International Symposium on „Energy and Food Industry", Proceedings p. 117-124, Budapest, Hungary, 14-16 Sept.
 • Márki, E., Lenti, B. (2000) Clean technology for air treating and cost analysis. X. Conference on Membrane Technique and 4. UWATECH International Membrane Kolloquium, Summaries: p. 46-47, Tata, Hungary, 12-13 Oct.
 • Román, A., Márki, E. (2005) The effect of NaCl on the pervaporation of alcohols. PERMEA 2005 Conference, Oral presentation, GVOC-O05, full text on CD-ROM, Polanica Zdroj, Poland, 18-22 Sept.
 • Koris, A., Márki, E., Váné, D., Vatai, Gy. (2006) Integration of Dry Membrane Degumming into the edible oil refinery process. 7th International Conference On Food, Food Engineering Section, full text on CD-ROM, Szeged, Hungary, 20 Apr.
 • Hornyák, L., Márki, E., Vatai, Gy., Marjanovic, N., Kravic, S. (2008) Recovery of aroma compounds from model solution by pervaporation membrane. International Conference on Science and Technique in the Agri-food Business. Summaries: p 331-334, Szeged, Hungary, 5-6 Nov. ISBN 978-963-482-908-9
 • Hornyák, L., Márki, E., Kravic, S., †Marjanovic, N., Vatai, Gy. (2009) Recovery of aroma compounds from model solution using pervaporation membrane. CIGR Section VI International Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in Bioprocesses and Food Quality Management. Summaries: p.1233-1236, Potsdam, Germany, 31 Aug.-02 Sept.

 

Nemzetközi konferencia előadások kiadványban megjelent összefoglalóval
 • Márki, E., Bágyi, I., Békássy-Molnár, E., Vatai, G. (1996) Absorption of SO2 in packed tower using a regenerable process. 12th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'96, Poster: P3.124, Summaries: Vol.3. p.172, Prague, 25-30 Aug.
 • Bágyi, I., Borus, A., Márki, E., Békássy-Molnár, E. (1996) Modeling of temperature profile in a counter-current packed tower. 12th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'96, Poster: P3.133, Summaries: Vol.3. p.181, Prague, 25-30 Aug
 • Márki, E., Vatai, Gy., Békássyné Molnár E., Tekic M. (1997) Applicability of Membrane Absorption and Desorption for Air Cleaning. Balaton Symposium'97, Poster: P-112, Proceedings: p. 214, Siófok, Hungary, 3-5 Sept.
 • Márki, E., Mali, A., Békássy-Molnár, E., Vatai, G. (1998) Separation of chlorinated organic solvents from water by pervaporation and membrane distillation. 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA'98, Poster: P3.114, Summaries: Vol.4. p.166, Prague, 23-28 Aug.
 • Márki, E., Lenti, B., Vatai, Gy., Békássy-Molnár, E. (1999) Treatment of gas and water containing VOC. Euromembrane'99, Poster: PB-52, Proceedings: Vol.2, p. 227. Leuven, Belgium, 19-22 Sept.
 • Roman, A., Marki, E., Bekassy-Molnar, E. (2004) Influence of salt on the pervaporation of ethyl alcohol. The 74th Summer Courses, University of Zaragoza, Jaca, Spain, 16-27 Aug.
 • Márki, E. (2004) The Hungarian Project. Professional oral presentation in English, Hefei, China, CHN-2/02 TéT bilateral project, 8-18 Oct.
 • Márki, E. (2004) Clean technologies in environmental protection. Ongoing research. Professional oral presentation in English, Hefei, China, CHN-2/02 TéT bilateral project, 8-18 Oct.
 • Márki, E., Hornyák, L. (2006) Examination of the pervaporation membrane applicability for the extraction of aroma components from liquid foods. 7th International Conference On Food, Proceedings: p.158, Szeged, Hungary, 20 Apr.
 • Hornyák, L., Márki, E., Korány, K., Vatai, Gy. (2009) Experimental analysis of a pervaporation membrane for n-butanol recovery. 1st Conference on Applied Biocatalysis and 5th Meeting of students an university professors from Maribor and Zagreb, Maribor, Slovenia, 26-27 May. ISBN 978-961-248-153-7
 • Hornyák, L., Márki, E., Korány, K., Vatai, Gy. (2009) Recovery of n-butylalcohol using pervaporation membrane. Permea 2009 Conference, Oral presentation, Summaries: p. 70, Prague, Czech Republic, 7-11 June. ISBN 978-80-85009-58-3

  


Magyar nyelvű konferencia kiadványban megjelent teljes terjedelmű közlemények
 • Márki Edit (1996) Levegőtisztítás abszorber-deszorber rendszerrel. Magyar Kémikusok Egyesülete XIX. Kémiai Előadói Napok, Szerves, Gyógyszer- és Biokémiai Szimpózium, Előadás, Kiadvány 28-29. o., Budapest, október 28-30.
 • Márki E., Vatai Gy., Békássyné Molnár E. (1998): Diklór-etán eltávolítása vízből pervaporációval és membrán-desztillációval. Lippay János-Vas Károly Nemzetközi Tudományos Ülésszak, Élelmiszeripari Folyamatok, Méréstechnika és Automatizálás Szekció, Kiadvány 68-69. o. Budapest, szeptember 16-18.
 • Román A., Márki E. (2004) Sótartalom hatása etanol pervaporációjára. Műszaki Kémiai Napok 2004 Konferencia, Poszter, Összefoglaló: 188-191. o., Veszprém, április 20-22.
 • Román A., Márki E. (2004) Etil-alkohol pervaporációjának vizsgálata NaCl jelenlétében. MÉTE XV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciája. Konferencia kiadvány: 224-227. o., Budapest, május 6.
 • Márki E., Román A. (2004) Pervaporáció alkalmazása alkohol- és sótartalmú szennyvízre. XII. Membrántechnikai Konferencia, Összefoglaló 40-43. o., Budapest, szeptember 2.
 • Román A., Márki E., Vatai Gy., Békássyné Molnár E. (2005) Membránszűrés alkalmazása az ecetgyártásban. "Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly" Tudományos Ülésszak, Poszter É50, Összefoglaló: 274-275. o., Budapest, október 19-20.
 • Márki E., Hornyák L. (2006) Pervaporációs membránok alkalmazhatóságának vizsgálata folyékony élelmiszerek aromakomponenseinek kinyerésére. VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. Proceeding: 158-159. o., Szeged, április 20. ISBN 963482676 8
 • Koris András, Vatai Gyula, Márki Edit (2007) Napraforgó olaj nyálkamentesítése membránszeparációval, biodízel előállításához. MTA-AMB XXXI. Tematikus Kutatás és Fejlesztési Tanácskozás, Teljes anyag CD-n, Gödöllő, január 23.
 • Hornyák, L., Márki, E., Vatai, Gy. (2007) Pervaporációs membránok alkalmazhatóságának vizsgálata folyékony élelmiszerek aromakomponenseinek kinyerésére. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Konferencia, Összefoglalók: 222-223. o., Budapest, november 7-8. ISBN 978-963-06-3350-5
 • Hornyák, L., Márki, E., Vatai, Gy., Marjanovic, N., Kravic, S. (2008) Pervaporációs membránok alkalmazhatóságának vizsgálata aromakomponensek kinyerésére folyékony élelmiszerekből. XXXII. MTA-AMB K+F Tanácskozás. Előadás Nr. 32, Összefoglaló 158-162 o., Gödöllő. ISBN 978963611451 0 ,
 • Bartos Emeric, Hornyák László, Márki Edit, Vatai Gyula (2009) Butanol kinyerése vizes oldatból laboratóriumi pervaporációs berendezésen, Műszaki Kémiai Napok'09, Konferencia Kiadvány: 174-177. o., Veszprém. ISBN:978-963-9696-68-6
 • Hornyák László, Bartos Emeric, Márki Edit, Korány Kornél, Snezana Kravic, Nikola Marjanovic, Vatai Gyula (2009) Pervaporációs szétválasztás vizsgálata illékony szerves komponensek dúsítására. Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak. Műszaki, Művelettani és Méréstechnikai Szekció, Összefoglalók: 196-197. o., Budapest, október 28-30. ISBN 978-963-503-397-3

 

Magyar nyelvű konferencia előadások kiadványban megjelent összefoglalóval
 • Bágyi István, Márki Edit, Békássyné Molnár Erika (1994) Kén-dioxidmentesítő töltött oszlop hidrodinamikája és anyagátadása. VI. Ipari Szétválasztási Ankét, B/1 előadás, Előadás összefoglalók: 18. o., Budapest, október 17.
 • Bágyi István, Márki Edit, Békássyné Molnár Erika (1995) Hőmérsékleteloszlás töltött oszlopban változtatott bemenő folyadék- és gázhőmérsékletek mellett. Műszaki Kémiai Napok '95 konferencia, Előadás, Kiadvány: 127. o., Veszprém, április 4-6. ISBN 963 8441 27 5
 • Bágyi István, Borus Andor, Márki Edit, Békássyné Molnár Erika (1996) Matematikai modell töltött oszlop hőmérsékletprofiljának leírására. Műszaki Kémiai Napok '96 konferencia, Előadás, Kiadvány: 48. o., Veszprém, április 23-25. ISBN 963 8441 28 3
 • Márki Edit, Bágyi István, Békássyné Molnár Erika (1996) Töltött oszlop paramétereinek hatása kén-dioxid abszorpció hatásfokára. Műszaki Kémiai Napok '96 konferencia, Előadás, Kiadvány: 49. o., Veszprém, április 23-25. ISBN 963 8441 28 3
 • Márki Edit, Békássyné Molnár Erika, Bágyi István, Vatai Gyula (1996) Gázvisszanyerés membrán-deszorpcióval. Vas Károly Tudományos Ülésszak, Poszter: ÉM/P.13, Kiadvány 6. o., Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, november 21-22.
 • Márki Edit, Békássyné Molnár Erika, Bágyi István, Vatai Gyula (1996) Gazdaságossági vizsgálatok abszorber-deszorber rendszerre. Vas Károly Tudományos Ülésszak, Poszter: ÉM/P.14, Kiadvány 7. o., Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, november 21-22.
 • Márki E., Békássyné Molnár E. (1997) Abszorpciós-deszorpciós rendszer optimalizálása. Műszaki Kémiai Napok '97 Konferencia, Előadás, Kiadvány: 61. o. Veszprém, április 22-24. ISBN 963 8441 31 5
 • Márki E., Békássyné Molnár E., Vatai Gy. (1997) Membrán-deszorber alkalmazása oldott SO2-gáz visszanyerésére. Műszaki Kémiai Napok '97 Konferencia, Poszter, Kiadvány: 63. o. Veszprém, április 22-24.
 • Vatai Gy., Márki E., Békássyné Molnár E., Tekic M. (1997) Membrán-abszorber-deszorber rendszer alkalmazási lehetőségei levegőtisztításra. VIII. Országos Membrántechnikai Konferencia, Előadás, Kiadvány 9. o. Nyergesújfalu, október 1.
 • Márki E., Békássyné Molnár E., Vatai Gy. (1997) Klórozott szénhidrogén tartalmú víz oldószer-mentesítése pervaporációval. VIII. Országos Membrántechnikai Konferencia, Poszter, Kiadvány 5. o., Nyergesújfalu, október 1.
 • Márki E., Mali A., Békássyné Molnár E., Vatai Gy. (1998) 1,2-diklór-etán-víz elegy szétválasztása pervaporációval és membrán-desztillációval. Műszaki Kémiai Napok'98 Konferencia, Előadás, Kiadvány: 93.o. Veszprém, április 15-17. ISBN 963 9096 11 3
 • Lenti B., Márki E., Békássyné Molnár E., Vatai Gy. (1999) Levegő oldószermentesítése abszorpció és pervaporáció összekapcsolásával. Műszaki Kémiai Napok'99 Konferencia, Előadás, Kiadvány: 58.o. Veszprém, április 27-29. ISBN 963 03 7406 4
 • Szabóné Mészáros Adrienne, Márki Edit, Békássyné Molnár Erika, Vatai Gyula (2000) Pervaporációs szennyvíztisztítás matematikai modellezése. Műszaki Kémiai Napok 2000 Konferencia, Poszter, Kiadvány: 105. o. Veszprém, április 25-27. ISBN 963 00 2831 X
 • Kovács Z., Márki E. (2002) Aceton eltávolítása vízből pervaporációval. Műszaki Kémiai Napok 2002 Konferencia, Előadás, Összefoglaló 155. o., Veszprém, április 16-18. ISBN 963 7172 95 5
 • Márki E., Kabai M. (2003) Kén-dioxid eltávolítása kénessavas tartósítási eljárással kezelt mustból. Műszaki Kémiai Napok 2003 Konferencia, Poszter, Összefoglaló: 455. o., Veszprém, április 8-10. ISBN 963 7172 99 8
 • Kereskényi É., Román A., Márki E. (2005) Korlátoltan elegyedő rendszerek elválasztása pervaporációval. Műszaki Kémiai Napok 2005 Konferencia, Összefoglaló: 120. o., Veszprém, április 26-28. ISBN 963 9495 71 9
 • Román A., Márki E., Kereskényi É. (2005) NaCl hatása izopropil-alkohol pervaporációjára. Műszaki Kémiai Napok 2005 Konferencia, Előadás összefoglaló: 137. o., Veszprém, április 26-28. ISBN 963 9495 71 9
 • Hornyák L., Márki E. (2006) Pervaporációs membránok alkalmazhatóságának vizsgálata folyékony élelmiszerek aromakomponenseinek kinyerésére. A MÉTE XVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciája, Konferencia kiadvány: 56. o., Mosonmagyaróvár, április 19.
 • Hornyák L., Márki E., Vatai Gy. (2008) Pervaporációs membránok vizsgálata aromaanyagok kinyerésére modelloldatokból. A MÉTE XVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Konferencia kiadvány: 75. o., Budapest, május 6.
Kezdőlap English