Google


Mértékegységek átváltása

Szótár:

Matek:

Utolsó frissítés: 2019.09.04 11:56

 

 

Élelmiszeripari Alapmveletek

Szlész-Borász mérnök (BSc) szakos hallgatóknak

A hidrodinamikai dimenziómentes jellemzk és értelmezésük. Fluidumok csben áramlásának elmélete. A tömeg-, az energiamérleg és a tervezési összefüggések gyakorlati alkalmazása a fluidum-szállítás méretezésére. Keverés mveletének elmélete,  a teljesítményszükséglet számítása, a homogenizálás módjának és kever típusának kiválasztása. Gravitációs és centrifugális ertérben történ ülepedés elmélete, továbbá az üleped szemcse-sebesség és a részecskeméret számítási módja. Ülepít f méreteinek gyakorlati meghatározása. Ülepít készülékek mködési elve. A szrés elmélete, Darcy differenciálegyenletének alkalmazása, szakaszos és folytonos szrés, nyomószrk, centrifugák mködése. A membránszrés elméleti alapjai, fogalmai, módjai, méretezése. Az aprítás, préselés és lényerés elmélete.

El-követelmény: Matematika és Fizika I. tárgy sikeres teljesítése.

 

2016.06.27

Kedves Hallgatók,

A 06 24-i pótzh eremények felkerültek

 

2016.06.21

Kedves Hallgatók,

Utolsó pótolási lehetség 06 24 9:00 A ép. alagsor 9-es labor. A férhely korlátozott, ezért feliratkozás szükséges (8 szoba mellett).

 

2016.06.20

Kedves Hallgatók,

Konzultáció, vizsgamegtekintés kedden 13-14 óráig lehetséges. Neptun jegy, pluszpont vagy bármilyen probléma esetén kérem ebben az idpontban keressenek.

Üdvözlettel,

Koris András

 

 

2016 06 11.

Kedves Hallgatók!

Felkerültek a 06 10-i eredmények.

Vizsgamegtekintés: A ép. alagsor 4-as szobában Klosz Katalin tanárnnél

 

2016 06 02.

Kedves Hallgatók,

Zh megtekintés: 06 03 péntek 10 órától 10:30-ig az A ép. alagsor, 8-as szoba

 

 

2016 06 01.

Kedves Hallgatók,

A 05 27-i pótzh eredmények letölthetk!

Zh megtekintés: 06 03 péntek 10 órától 10:30-ig az A ép. alagsor, 8-as szoba

 

 

2016 05 20.

Kedves Hallgatók,

A dolgozatok ma (05 20) 14h-tól 15-ig és kedden (05 24) 10h-tól 11-ig tekinthetk meg az A. épület alagsor 8-as szobában.

 

2016 05 18.

Kedves Hallgatók,

A 05 13-i pótzh eredmények letölthetk!

 

2016 05 09.

Kedves Hallgatók,

A lap alján letölthet az 1 zh eredménye pdf-ben. A zh csütörtökön 14 órától 15-ig tekinthet meg a A. épület alagsor 8-as szobában.

Figyelem! A pótzh május 13-án pénteken lesz 8:30-tól 9:30-ig az A1-ben.

Volt több hallgató, aki nem érte el elméletbl vagy számolásból a küszöböt, nekik csak ezeket a pontokat írtam ki, mivel összességében elérik az 51%-ot, de nem kaphatják meg a jegyet.

Az eladás látogatásáért járó pluszpontok bevitelét emailben vagy személyesen kell kérni nálam a zh megtekintéskor csütörtökön (de csak akkor szükséges, amennyiben 1-2 pluszpont jobb jegyet eredményez)

Üdvözlettel,

Dr. Koris András

 

2016 04 29.

Kedves Hallgatók,

A jöv héten lesz az els zárthelyi dolgozatuk (május 6). Helyszín K4. Kezdés: 9:00. Befejezés: 10:00

Lapot és diagrammot kapnak, csak ceruzát, tollat, vonalzót, számológépet kell hozni magukkal.

Amennyiben kérdésük lenne az anyaggal kapcsolatban, kérem még a zh eltt keressenek emailben vagy személyesen.

 

Üdvözlettel,

Dr. Koris András

 

 

 

 

Tárgyi követelményrendszer

Kredit érték: 3

El-követelmény: Matematika és Fizika I. tárgy sikeres teljesítése.

Számonkérés: A félév végén zárthelyi dolgozatot írunk, ennek tervezett idpontja: május 9, (eladásidben).

Itt elméleti kérdésekre kell válaszolni és számolási példákat kell megoldani (az elméleti és gyakorlati témakörök szerint), amikre összesen 50 pont kapható (25-25 témakörönként). Az eredményükön pót zárthelyi keretében lehet javítani, ezt a zh után 1(2) héttel írjuk, oktatási idn kívül.

Jegy megszerzése: Ha valaki a zh-n eléri 51%-ot (26p) vagy többet teljesít az megajánlott jegyet kap. Figyelem témakörönként minimum 10 pontot el kell érni az érvényes osztályzathoz.

A számolási gyakorlaton kötelez a részvétel, max. 2 hiányzás engedélyezett.

A számolási gyakorlatokon és a számonkéréseken számológép és vonalzó kell! Aki nem hoz magával, annak nem fogjuk a félévét elfogadni vagy nem vehet részt a számonkérésen.

Az eladás látogatása ersen ajánlott, itt szúrópróbaszeren lesz katalógus, az ezen szerepl hallgatók elméletbl és számolásból 5% jóváírásban részesülhetnek határesetben.

Irodalom:

1. Fábry György: Élelmiszeripari eljárások és berendezések, Mezgazda Kiadó, Budapest, 1995.

2. Cséfalvay Edit, Mika László Tamás: Vegyipari Mvelettan, jegyzet, 2008, ELTE-KI, Budapest (nem tartalmazza a teljes anyagot!) http://technologia.chem.elte.hu/hu/muvelettan/Vegyipari_Muvelettan_teljes.pdf

Régi, antikváriumban, könyvtárban hozzáférhet könyvek:
3. Manczinger-Radnai: Vegyipari mveletek I., Budapesti Mszaki Egyetem jegyzete, J-6-860.
4. Fonyó Zsolt, Fábry György: Vegyipari mvelettani alapismeretek, NemzetiTankönyvkiadó, Budapest, 2005. (létezik korábbi kiadás (1998), az is jó)
5. Szabó Zoltán, Csury István, Hidegkúti Gyula: Élelmiszeripari mveletek és gépek, Mezgazdasági Kiadó, Budapest, 1987.

 

Zh ponthatárok:

<21 1
21-27 2
28-32 3
33-36 4
37-40 5

 

flourish.png

Fájl neveLet.MéretFelt.dát.
1gyakszövegek.pdf
19 kb 2019.Sep.04 11:56
2gyakszövegek.pdf
20 kb 2019.Sep.04 11:56
diagramok.zip
2378 kb 2019.Sep.04 11:56
kövrend2015.pdf
180 kb 2019.Sep.04 11:56
tételsor2013.pdf
38 kb 2019.Sep.04 11:56
Kezdőlap English