Google


Mértékegységek átváltása

Szótár:

Matek:

Utolsó frissítés: 2019.09.04 11:56

Vegyipari Mveletek II. tárgyhoz tartozó laboratóriumi gyakorlat (biomérnök B.Sc.)

Tárgyfelels: Dr. Bánvölgyi Szilvia, egyetemi adjunktus

 

Információk a 2015/2016. tanév tavaszi félévére

 

Jegyzkönyv részeredménye letölthet. (Frissítve: 2016.05.30.)

Jegyzkönyvek javítása folyamatban, legyenek türelemmel.

A Vegyipari Mveletek II. tárgyból a vizsgajelentkezések engedélyezve lettek, de ha valakinek nem lesz meg a laborja, utólag törlésre kerül!

 


 

A csoportbeosztás, és mérések beosztása letölthet!

Akinek nem felel meg a beosztás, csak cserével mehet át másik csoportba, melyet emailben kell jelezni a tárgyfelelsnél. A csere egész hétre évényes. A cserét 2016. május 16-án 12 óráig lehet jelezni!!A gyakorlatok menete:

 

Mérés eltt az oktató írásbeli és/vagy szóbeli számonkérést tart:

-           a honlapon található mérési leírásból,

-           a Vegyipari Mveletek I. és II. tárgyak méréshez kapcsolódó részeibl.

Készületlenség esetén a gyakorlatvezet nem engedélyezi a mérést.  Ilyen esetben a tárgyfelelsnél kell jelentkezni, aki beosztja, hogy mikor pótolható a mérés korlátozott számban. A mérésen aktívan részt kell venni, majd minden hallgatónak egyénileg elkészített, kézzel írott jegyzkönyvet kell leadni a mérést vezet oktatónak. A gyakorlatokon a korábbi mérések jegyzkönyvével NEM lehet foglalkozni!

 

Pótlás:

A héten csak egy mérés pótlására van korlátozottan lehetség. Akit második alkalommal is elküldenek a mérésrl, nem teljesíti a laborgyakorlatot! Pótlás két esetben lehetséges: akit elküldtek egy gyakorlatról, vagy orvosi igazolást hoz arról, hogy ténylegesen beteg volt.

 

A jegyzkönyvek leadási határideje a mérést követ napon, a déleltt mér csoportok esetében 8 óra eltt, a délután mér csoportok esetében 12 óra eltt. A pénteki mérések jegyzkönyveit a laborhetet követ hétfn kell leadni. Aki késve adja le a jegyzkönyveket, naponta egy jegy kerül levonásra a jegyzkönyv osztályzatából. A jegyzkönyv formai követelménye letölthet a tanszéki honlapról.

 

Jegyzkönyvek javítása:

Amennyiben a jegyzkönyv hiányosan lett leadva, vagy nagyobb hibákat tartalmaz, a mérést vezet oktató visszaadja javításra a hallgatónak. Kisebb hibákért nem adjuk vissza a jegyzkönyvet, ilyen esetben jegylevonás lesz. Visszaadott jegyzkönyvek esetében egy jegy levonásra kerül az újbóli értékelésnél. A javítást külön lapon kell beadni, a jegyzkönyvbl nem lehet kivenni az elrontott részeket! A javított jegyzkönyvek végleges leadása: 2016. május 27. Aki késbb adja le, nem kaphat aláírást.

 

Értékelés:

Minden mérésre kapnak egy osztályzatot, mely két részbl tevdik össze: 60%-ban számít a mérés eltti számonkérés és 40%-ban a jegyzkönyvre adott osztályzat. Utóbbiba a jegyzkönyv külalakja is beleszámít! A mérésekre kapott érdemjegyeket átlagoljuk, az átlagot két tizedesjegyre kerekítjük, ez lesz a laborjegy, mely 25%-ban számít be a Vegyipari Mveletek II. tárgy érdemjegyébe. A laborgyakorlatból nem indítunk vizsgakurzust. Ezért, ha valaki a labort nem teljesítette, nem vizsgázhat a Vegyipari Mveletek II. tárgyból az adott félévben, valamint nem veheti fel a következ félévben indított vizsgakurzust sem!

 


Fájl neveLet.MéretFelt.dát.
Jegyzőkönyv.pdf
117 kb 2019.Sep.04 11:56
ciklon.doc
180 kb 2019.Sep.04 11:56
szures.doc
143 kb 2019.Sep.04 11:56
Kezdőlap English